نرم افزار

مهمترین فعالیتهای نرم افزاری مرکز:
طراحی و اجرای نرم افزار‌های : جامع اعتبار الکترونیکی ، رزرو غذا و تغذیه با کنترل انتخاب واحد دانشجو ، انتقال اینترنتی پرداختی‌ها به حساب دانشجو ، دفتر ارتباط با صنعت  و کارآموزی دانشجویان ، کنترل تردد دانشجویان، صندوق پیشنهادات و انتقادات الکترونیکی برای ریاست محترم واحد ، حضور و غیاب دانشجویان خوابگاه و نمایش اینترنتی آن برای خانواده آنها ، نرم افزار کارگزینی با قابلیت اتصال به دستگاه حضور و غیاب
خرید و راه اندازی نرم افزار : کتابخانه سیمرغ با امکان رزرو و جستجوی اینترنتی کتاب برای دانشجویان و اساتید و کارکنان واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد